Kære Lokalforening i DcH.
 
Velkommen til DcH Initiativfondens hjemmeside.
  
INITIATIVFONDEN
 
 

Fonden skal skabe økonomisk baggrund, der kan bruges til at skabe helt eller delvis økonomisk grundlag for gennemførelse af initiativer i DcH på lokalplan.
Fonden kan f.eks. støtte initiativer i forbindelse med igangsætning af nye aktiviteter, støtte til nye initiativer, samt flere/bedre faciliteter for DcH's medlemmer.
Fonden skal medvirke til at udvikle og støtte de rammer i DcH, som er nødvendige for at DcH kan dække både nutidens og fremtidens behov.
Fonden skal medvirke til at sikre en mangfoldighed i medlemmernes muligheder, for at vælge fysiske udfoldelsesmuligheder for hunden på træningspladsen og i vores omgivne natur.
 
Fondens formål er at udvikle og støtte aktiviteter/projekter inden for DcH.
På det grundlag kan fonden støtte med økonomiske midler til aktiviteter/projekter, der bygger på en række grundværdier som fx:
  • Lokalt engagement
  • Frivilligt arbejde
  • Flere brugergrupper
  • Stå til rådighed for fællesskabet
Fonden skal i videst muligt omfang udvikle og formidle viden om aktiviteter/projekter der kan falde inden for fondens virkeområde.
Der lægges vægt og støtte til såvel indendørs som udendørs faciliteter og dækker både nyopførsler, udbygning og nyindretning af eksisterende anlæg samt udvikling af projekter og nye initiativer. 

 Venlig hilsen

DcH Initiativfonden 

 

 

Nyheder

Sponsorer